Zuletzt geändert: 27. 01. 2020 (Konkordanzen), 24. 01. 2020 (Scripts)

Musik für Lauteninstrumente
Eine Datenbank von Peter Steur und Markus Lutz

Impressum/Kontakt

Datenschutzerklärung

Deutsch English

 Die Seite wird aufgebaut, bitte warten!
 
 

 Alle Quellen

<<   Konkordanzen   >>
Konkordanz-Nr. R829

19 Konkordanzen in 13 von 649 Quellen werden angezeigt.

Filter anzeigenKonkordanz Nr. R829
1. Arbeau1589 / 99   | 2. CH-BuF.IX.70 / 239 (2)   | 3. CH-BuF.IX.70 / 240 (1)   | 4. CH-BuF.IX.70 / 240 (3)   | 5. CH-BuF.IX.70 / 241 (1)   | 6. CH-BuF.IX.70 / 286 (1)   | 7. CH-BuF.X.11 / 19v   | 8. D-BHove1 / 161   | 9. Estrées1559 / 4v   | 10. F-PnRés941 / 2r (1)   | 11. F-PnRés941 / 2r (2)   | 12. F-PnRés941 / 2v (1)   | 13. F-PnRés941 / 2v (2)   | 14. F-PnRés941 / 42v   | 15. F-PnRés941 / 43v   | 16. GB-En9450 / 41 (citt)   | 17. GB-EnAdv.5.2.15 / 191 (mand)   | 18. GB-EnAdv.5.2.15 / 192 (mand)   | 19. GB-EnAdv.5.2.15 / 194 (mand)   | 20. GB-EnAdv.5.2.18 / 1   | 21. GB-LblA23623 / 22v (kb)   | 22. HeckelDL1556 / 107 (Lute I)   | 23. HeckelDL1562 / 107   | 24. HeckelTL1556 / 83   | 25. HeckelTL1562 / 83   | 26. IRL-Dtc408-2 / 104   | 27. IRL-Dtc410-1 / 3 (2)   | 28. Kargel1578 / K1 (1)   | 29. Kargel1578 / K1 (2)   | 30. LeRoy1564 / 14v (1)   | 31. LeRoy1564 / 14v (2)   | 32. LeRoy1565 / 8v   | 33. LeRoy1565 / 9r   | 34. Morlaye1552 / 23v   | 35. Morlaye1552 / 28v   | 36. NL-At208A27 / 45r   | 37. NL-At208A27 / 45v   | 38. NL-Lt1666 / 1r (1)   | 39. NL-Lt1666 / 1r (2)   | 40. NL-Lt1666 / 351v   | 41. PL-KjW510 / 49r   | 42. PhaleseHC1570 / 23v (1)   | 43. PhaleseHC1570 / 23v (2)   | 44. PhaleseHC1570 / 24v (1)   | 45. PhaleseHC1570 / 24v (2)   | 46. PhaleseHC1582 / 69   | 47. PhaleseLP1571 / 2v   | 48. Roger ON(1)1700 / 24   | 49. Roger ON(7)1700 / 17   | 50. US-CA181 / 39v (citt)   | 51. US-NHub13 / 44r (git)   | 52. US-Ws a.159 / 7   | 53. Vreedman1568 / 2r   | 54. Wecker1552 / H2v   | 55. van Eyck1654 / 23v  
 
232a XI. Les bouffons
 (OT)    -   CH-BuF.IX.70 / 239

 
233a XII. Alio modo Les bouffons
 (OT)    -   CH-BuF.IX.70 / 240

 
234a XIII. Alio modo les bouffons
 (OT)    -   CH-BuF.IX.70 / 240

 
235a XIIII. Alio modo Les bouffons
 (OT)    -   CH-BuF.IX.70 / 241

 
367 CXXXVIII. Bouffons
 (OT)    -   CH-BuF.IX.70 / 286

 
52 Les buffons
 (OT)    -   CH-BuF.X.11 / 19v
 
101 Bouffons (Joachim van den Hove?)
 (OT)    -   D-BHove1 / 161r

 
1 The buffens
 (OT)    -   GB-EuAdv5218 / 1

Buffoons, Bergamasca Setting, G.B. Domenico
 
41 Les Bouffon
 (OT)    -   HeckelDL1556 / 107
 
41 Les Bouffon
 (OT)    -   HeckelTL1556 / 83
 
41 Les Bouffon
 (OT)    -   HeckelDL1562 / 107
 
41 Les Buffons
 (OT)    -   HeckelTL1562 / 83
 
43 Buffons
 (OT)    -   IRL-Dtc408-2 / 104

Buffoons, Bergamasca Setting, G.B. Domenico
 
5 boufons
 (OT)    -   IRL-Dtc410-1 / 3

Buffoons, Bergamasca Setting, G.B. Domenico
 
91 Les Bvffons Wolffgang Heckels XXII
 (OT)    -   NL-At208A27 / 45r
Duet
 
92 Les Bvffons Wolffgang Heckels XXIII
 (OT)    -   NL-At208A27 / 45v
Duet
 
1 La Chasse
   -   NL-Lt1666 / 1r

 
606 Boter op de pensen [Les Bouffons]
   -   NL-Lt1666 / 351v

See 1r (1), 365v (1), 337r (1)
 
52 sans titre
 (gittern)    -   US-NHub13 / 44r

 

<<   Konkordanzen   >>
Konkordanz-Nr. R829


  Copyright © 2009-2020 Peter Steur, Markus Lutz